Twice tụt lượt xem 24 giờ thê thảm vì chính sách mới từ YouTube

Twice tụt lượt xem 24 giờ thê thảm vì chính sách mới từ YouTube

Chính sách không tính lượt xem từ quảng cáo trên MV được YouTube áp dụng từ ngày 13/9. Twice với MV 'Feel...