Dịch vụ máy nhắn tin cuối cùng ở Nhật Bản chấm dứt sau 50 năm

Dịch vụ máy nhắn tin cuối cùng ở Nhật Bản chấm dứt sau 50 năm

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Khó tin nhưng có thật: Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản chưa bao giờ dùng máy tính!

Khó tin nhưng có thật: Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản chưa bao giờ dùng máy tính!

Tân Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy vi tính

Tân Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy vi tính

Bộ trưởng Nhật bất ngờ thừa nhận chưa bao giờ dùng máy tính

Bộ trưởng Nhật bất ngờ thừa nhận chưa bao giờ dùng máy tính

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Bất ngờ: Bộ trưởng an ninh mạng Nhật chưa bao giờ dùng máy tính, USB

Bất ngờ: Bộ trưởng an ninh mạng Nhật chưa bao giờ dùng máy tính, USB

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng sử dụng máy tính

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản thừa nhận chưa từng sử dụng máy tính

Dư luận Nhật dậy sóng sau phát biểu 'lạ' của Bộ trưởng an ninh mạng

Dư luận Nhật dậy sóng sau phát biểu 'lạ' của Bộ trưởng an ninh mạng

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản: 'Tôi chưa từng dùng máy tính'

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật Bản: 'Tôi chưa từng dùng máy tính'

Bộ trưởng an ninh mạng của Nhật Bản chưa bao giờ dùng máy tính

Bộ trưởng an ninh mạng của Nhật Bản chưa bao giờ dùng máy tính

Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng tại Nhật Bản gây 'sốc' khi thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng tại Nhật Bản gây 'sốc' khi thừa nhận chưa từng dùng máy tính

Quan chức an ninh mạng Nhật Bản nói chưa bao giờ dùng máy tính

Quan chức an ninh mạng Nhật Bản nói chưa bao giờ dùng máy tính

Thừa nhận gây choáng váng của Bộ trưởng Nhật

Thừa nhận gây choáng váng của Bộ trưởng Nhật