Hé lộ nguyên nhân 1 thợ lặn tử vong khi tìm kiếm máy bay Indonesia rơi

Hé lộ nguyên nhân 1 thợ lặn tử vong khi tìm kiếm máy bay Indonesia rơi

Thợ lặn không nổi lên khi tìm nạn nhân vụ máy bay Indonesia rơi

Thợ lặn không nổi lên khi tìm nạn nhân vụ máy bay Indonesia rơi

Trục vớt máy bay Lion Air rơi: 1 thợ lặn Indonesia thiệt mạng

Trục vớt máy bay Lion Air rơi: 1 thợ lặn Indonesia thiệt mạng

Lý do thợ lặn Indonesia thiệt mạng khi tìm máy bay Lion Air rơi

Lý do thợ lặn Indonesia thiệt mạng khi tìm máy bay Lion Air rơi

Thợ lặn Indonesia thiệt mạng trong lúc tìm kiếm máy bay Lion Air rơi xuống biển

Thợ lặn Indonesia thiệt mạng trong lúc tìm kiếm máy bay Lion Air rơi xuống biển

Một thợ lặn thiệt mạng khi tìm kiếm máy bay Indonesia rơi xuống biển

Một thợ lặn thiệt mạng khi tìm kiếm máy bay Indonesia rơi xuống biển

Thợ lặn Indonesia thiệt mạng khi tìm kiếm chiếc máy bay chở 189 người gặp nạn

Thợ lặn Indonesia thiệt mạng khi tìm kiếm chiếc máy bay chở 189 người gặp nạn