Có gì ở bức tượng 'Người đàn ông cúi chào' Hàn Quốc tặng VN?

Có gì ở bức tượng 'Người đàn ông cúi chào' Hàn Quốc tặng VN?

TP Huế 'chốt' vị trí đặt tượng 'Người đàn ông cúi chào' bên bờ sông Hương

TP Huế 'chốt' vị trí đặt tượng 'Người đàn ông cúi chào' bên bờ sông Hương

Huế thống nhất vị trí chi tiết dựng tượng 'Người đàn ông cúi chào'

Huế thống nhất vị trí chi tiết dựng tượng 'Người đàn ông cúi chào'

Đặt tượng 'Người đàn ông cúi chào' ở công viên cạnh sông Hương

Đặt tượng 'Người đàn ông cúi chào' ở công viên cạnh sông Hương

Huế: Bức tượng 'Người đàn ông cúi chào' sẽ được đặt ở công viên 3/2

Huế: Bức tượng 'Người đàn ông cúi chào' sẽ được đặt ở công viên 3/2

Tượng 'Người đàn ông nude cúi đầu chào' sẽ đặt tại công viên 3-2

Tượng 'Người đàn ông nude cúi đầu chào' sẽ đặt tại công viên 3-2

Tượng Greetingman 'khổng lồ' được Huế chọn đặt tại công viên 3-2

Thừa Thiên – Huế đồng ý tiếp nhận tượng điêu khắc Greetingman do Hàn Quốc tặng

Ý kiến trái chiều về bức tượng khỏa thân tại Thừa Thiên - Huế

TP Huế tìm phương án hợp lý tiếp nhận bức tượng 'Người đàn ông cúi đầu'

Huế đau đầu chuyện đặt tượng 'Người đàn ông cúi đầu'

Hàn Quốc trao tặng bức tượng khổng lồ 'Người đàn ông cúi chào'

Tranh cãi về vị trí đặt bức tượng 'người đàn ông nude, cúi đầu chào'

Cân nhắc địa điểm đặt tượng 'Người đàn ông cúi chào'

Bức tượng 'Người đàn ông cúi đầu' sẽ đặt ở đâu?