Đảng Xanh-Trắng gặp khó trong thành lập chính phủ thiểu số ở Israel

Đảng Xanh-Trắng gặp khó trong thành lập chính phủ thiểu số ở Israel

Bầu cử Israel: Lãnh đạo đảng Xanh & Trắng chấp nhận 5 điều kiện tiên quyết thành lập liên minh

Bầu cử Israel: Lãnh đạo đảng Xanh & Trắng chấp nhận 5 điều kiện tiên quyết thành lập liên minh

Đảng Xanh-Trắng đồng ý các điều kiện để thành lập liên minh cầm quyền

Đảng Xanh-Trắng đồng ý các điều kiện để thành lập liên minh cầm quyền

Bầu cử Israel: 7 nhận xét mới về kết quả bỏ phiếu

Bầu cử Israel: 7 nhận xét mới về kết quả bỏ phiếu

Bầu cử tại Israel: Đảng Likud nhiều khả năng dẫn đầu

Bầu cử tại Israel: Đảng Likud nhiều khả năng dẫn đầu

I-xra-en chưa tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng

I-xra-en chưa tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng

Israel: Lãnh đạo đảng Yisrael Beytenu ra điều kiện để tham gia một chính phủ liên minh

Tổng thống Israel tìm cách tháo gỡ bế tắc sau bầu cử quốc hội

Israel: Các thành viên đảng Likud cam kết ủng hộ Thủ tướng Netanyahu

Israel: Các thành viên đảng Likud cam kết ủng hộ Thủ tướng Netanyahu

Trung Đông trước cơ hội mới từ gặp gỡ chưa từng có trong tiền lệ Mỹ-Nga-Israel

Israel giải tán quốc hội, tiến hành bầu cử lại

Thủ tướng Israel cân nhắc tổ chức cuộc bầu cử nghị viện mới

Tổng thống Israel gia hạn thời gian thành lập chính phủ mới

Đàm phán thành lập chính phủ ở Israel

Thủ tướng Netanyahu đề nghị gia hạn thời gian thành lập chính phủ mới

Thủ tướng Netanyahu đề nghị Tổng thống Israel gia hạn thời gian thành lập chính phủ mới

Thủ tướng Israel đề nghị gia hạn thời gian thành lập chính phủ mới

Đảng cầm quyền Israel dẫn đầu trong thăm dò trước thềm bầu cử