Top 4 vào chung kết Ban nhạc Việt mùa 1 giờ đang làm gì?

Top 4 vào chung kết Ban nhạc Việt mùa 1 giờ đang làm gì?

Con gái út tự tin biểu diễn cùng vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân

Con gái út tự tin biểu diễn cùng vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân

Mỹ Linh thăng hoa cùng Nguyên Lê đêm The BandFest 2018

Mỹ Linh thăng hoa cùng Nguyên Lê đêm The BandFest 2018

Để các ban nhạc Việt hồi sinh

Để các ban nhạc Việt hồi sinh

Mỹ Linh phiêu với tiếng đàn Nguyên Lê trước 'giờ G' The BandFest

Mỹ Linh phiêu với tiếng đàn Nguyên Lê trước 'giờ G' The BandFest

Nhạc sĩ Anh Quân: Muốn tạo tiếng nói cho nhạc công

Nhạc sĩ Anh Quân: Muốn tạo tiếng nói cho nhạc công

Mỹ Linh: 'Ban nhạc có sứ mệnh tạo xu hướng cho thị trường'

Mỹ Linh: 'Ban nhạc có sứ mệnh tạo xu hướng cho thị trường'

Không gian chuyên nghiệp cho các ban nhạc

Không gian chuyên nghiệp cho các ban nhạc

Anh Quân – Mỹ Linh 'vung tiền' làm show để đòi công bằng cho ban nhạc

Anh Quân – Mỹ Linh 'vung tiền' làm show để đòi công bằng cho ban nhạc

Ba ban nhạc trẻ Việt Nam biểu diễn cùng Nguyên Lê ở The BandFest 2018

Ba ban nhạc trẻ Việt Nam biểu diễn cùng Nguyên Lê ở The BandFest 2018

Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - Mỹ Linh bỏ tiền túi làm show, bán vé 300 nghìn

Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - Mỹ Linh bỏ tiền túi làm show, bán vé 300 nghìn