Jon Wexler là ai mà adidas phải sản xuất tặng một dòng giày riêng?

Jon Wexler là ai mà adidas phải sản xuất tặng một dòng giày riêng?

Từ khi nào mua giày Yeezy 6 triệu lại phải tranh nhau như săn sale?

Từ khi nào mua giày Yeezy 6 triệu lại phải tranh nhau như săn sale?

Ngủ trong nhà vệ sinh, thức trắng đêm ngoài phố để mua giày Yeezy hiếm

Ngủ trong nhà vệ sinh, thức trắng đêm ngoài phố để mua giày Yeezy hiếm

Ăn ngủ ngoài Bitexco săn giày Yeezy và luật ngầm thuận mua vừa bán

Ăn ngủ ngoài Bitexco săn giày Yeezy và luật ngầm thuận mua vừa bán

Ăn ngủ 4 ngày ngoài phố mua giày Yeezy, bán lãi ngay 6 triệu đồng

Ăn ngủ 4 ngày ngoài phố mua giày Yeezy, bán lãi ngay 6 triệu đồng

Những người đầu tiên đập hộp giày Yeezy mua tại Bitexco, Phố Huế

Những người đầu tiên đập hộp giày Yeezy mua tại Bitexco, Phố Huế

Giới trẻ Hà Nội ngủ qua đêm trên phố để túc trực mua giày Yeezy

Giới trẻ Hà Nội ngủ qua đêm trên phố để túc trực mua giày Yeezy

Bế con xếp hàng, điểm danh 2 tiếng/lần để mua giày Yeezy mới

Bế con xếp hàng, điểm danh 2 tiếng/lần để mua giày Yeezy mới