Điều gì đang xảy ra với các thương hiệu Nhật Bản?

Điều gì đang xảy ra với các thương hiệu Nhật Bản?

Điều gì đang xảy ra với các thương hiệu Nhật Bản?

Điều gì đang xảy ra với các thương hiệu Nhật Bản?

Những cái cúi đầu hổ thẹn của ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản

Những cái cúi đầu hổ thẹn của ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản

Bê bối hãng ô tô Subaru: Thêm 'cú đấm' vào ngành công nghiệp Nhật Bản

Bê bối hãng ô tô Subaru: Thêm 'cú đấm' vào ngành công nghiệp Nhật Bản

Subaru tiếp nối chuỗi bê bối 'mất mặt' của ngành công nghiệp Nhật

Subaru tiếp nối chuỗi bê bối 'mất mặt' của ngành công nghiệp Nhật

Subaru tiếp nối chuỗi bê bối 'mất mặt' của ngành công nghiệp Nhật

Subaru tiếp nối chuỗi bê bối 'mất mặt' của ngành công nghiệp Nhật

Sau Nissan, đến lượt xe ôtô Subaru 'lệch chuẩn'

Sau Nissan, đến lượt xe ôtô Subaru 'lệch chuẩn'

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Subaru Corp thừa nhận không tuân thủ quy trình kiểm tra xe

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Subaru Corp thừa nhận không tuân thủ quy trình kiểm tra xe