Lĩnh đòn chí mạng, cao thủ Thái Cực Quyền bất tỉnh sau 5 giây

Lĩnh đòn chí mạng, cao thủ Thái Cực Quyền bất tỉnh sau 5 giây

Lĩnh cú đấm chí mạng, cao thủ Thái Cực Quyền bất tỉnh sau 5 giây

Võ sư Thái cực quyền bị hạ gục bằng một cú đấm duy nhất

Võ sư Thái cực quyền bị hạ gục bằng một cú đấm duy nhất

Trận đấu 5 giây võ sĩ kickboxing hạ cao thủ thái cực quyền

Trận đấu 5 giây võ sĩ kickboxing hạ cao thủ thái cực quyền

Võ sĩ kickboxing tung một đấm hạ đo ván cao thủ thái cực quyền

Võ sĩ kickboxing tung một đấm hạ đo ván cao thủ thái cực quyền

Võ sĩ kick-box tung cú đấm hạ gục cao thủ Thái Cực quyền sau 5 giây

Võ sĩ kick-box tung cú đấm hạ gục cao thủ Thái Cực quyền sau 5 giây

Võ sĩ tự do Trung Quốc knock-out cao thủ Thái Cực Quyền trong 5 giây

Cao thủ Thái Cực Quyền bị võ sĩ tự do vô danh hạ đo ván trong 5 giây