Đức bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các vụ M&A từ nhà đầu tư Trung Quốc

Đức bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các vụ M&A từ nhà đầu tư Trung Quốc

Cuộc chiến chống tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ

Cuộc chiến chống tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ

Hàng loạt nước 'lắc đầu' với đầu tư của Trung Quốc

Hàng loạt nước 'lắc đầu' với đầu tư của Trung Quốc

Phương Tây quay lưng, châu Phi cũng dè chừng với Trung Quốc

Phương Tây quay lưng, châu Phi cũng dè chừng với Trung Quốc

Nhiều nước bắt đầu đóng cửa với đầu tư của Trung Quốc

Nhiều nước bắt đầu đóng cửa với đầu tư của Trung Quốc

'Chặn cửa' đầu tư Trung Quốc

'Chặn cửa' đầu tư Trung Quốc

Vì sao Đức cảnh giác làn sóng thâu tóm công nghệ từ Trung Quốc?

Vì sao Đức cảnh giác làn sóng thâu tóm công nghệ từ Trung Quốc?

Nước Đức 'ngán ngẩm' trước làn sóng đầu tư Trung Quốc

Nước Đức 'ngán ngẩm' trước làn sóng đầu tư Trung Quốc

Nước Đức 'ngán ngẩm' trước làn sóng đầu tư Trung Quốc

Nước Đức 'ngán ngẩm' trước làn sóng đầu tư Trung Quốc

Đức cảnh giác trước các thương vụ thâu tóm của công ty nước ngoài

Đức cảnh giác trước các thương vụ thâu tóm của công ty nước ngoài

Đức cảnh giác trước các thương vụ thâu tóm của công ty nước ngoài

Đức cảnh giác trước các thương vụ thâu tóm của công ty nước ngoài