12 cán bộ công an Đà Nẵng tiếp xúc gián tiếp với người Hàn Quốc được xuất viện

12 cán bộ công an Đà Nẵng tiếp xúc gián tiếp với người Hàn Quốc được xuất viện

12/14 cán bộ công an Đà Nẵng cách ly sau khi tiếp xúc gián tiếp với người đến từ 'tâm dịch' Covid-19 ở Hàn...
Đà Nẵng: Chiến sỹ Công an chủ động cách ly phòng Covid-19

Đà Nẵng: Chiến sỹ Công an chủ động cách ly phòng Covid-19

Công an TP. Đà Nẵng thông tin về việc CB - CS cách ly sau khi tiếp xúc với người Hàn Quốc

Công an TP. Đà Nẵng thông tin về việc CB - CS cách ly sau khi tiếp xúc với người Hàn Quốc

Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc CBCS cách ly

Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc CBCS cách ly

Cách ly 14 cán bộ thuộc Công an Đà Nẵng do tiếp xúc gián tiếp với người đến từ Daegu, Hàn Quốc

Cách ly 14 cán bộ thuộc Công an Đà Nẵng do tiếp xúc gián tiếp với người đến từ Daegu, Hàn Quốc

14 cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng chủ động cách ly

14 cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng chủ động cách ly

Đà Nẵng cách ly 14 công an vụ tiếp xúc với khách Hàn Quốc

Đà Nẵng cách ly 14 công an vụ tiếp xúc với khách Hàn Quốc

Đà Nẵng: Đang theo dõi tại các khu cách ly tập trung 435 trường hợp nghi nghiễm Covid-19

Đà Nẵng: Đang theo dõi tại các khu cách ly tập trung 435 trường hợp nghi nghiễm Covid-19

Tiếp xúc với khách Hàn Quốc, 14 chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng chủ động cách ly, sức khỏe bình thường

Tiếp xúc với khách Hàn Quốc, 14 chiến sỹ Công an TP Đà Nẵng chủ động cách ly, sức khỏe bình thường

Cách ly 14 công an Đà Nẵng do tiếp xúc gián tiếp với khách Hàn Quốc

Cách ly 14 công an Đà Nẵng do tiếp xúc gián tiếp với khách Hàn Quốc

9 công an phường tiếp xúc gián tiếp với hai du khách Hàn Quốc hiện sức khỏe như thế nào?

9 công an phường tiếp xúc gián tiếp với hai du khách Hàn Quốc hiện sức khỏe như thế nào?