Trả lại 700 triệu cho du khách Trung Quốc để quên ở sân bay Đà Nẵng

Trả lại 700 triệu cho du khách Trung Quốc để quên ở sân bay Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc để quên túi xách bên trong có gần 700 triệu đồng ở bãi đỗ xe tại sân bay Đà Nẵng đã...
Khách du lịch Trung Quốc bỏ quên túi xách bên trong có gần 700 triệu đồng ở bãi đỗ xe trong sân bay

Khách du lịch Trung Quốc bỏ quên túi xách bên trong có gần 700 triệu đồng ở bãi đỗ xe trong sân bay

Trao trả gần 700 triệu đồng bỏ quên ở sân bay cho du khách Trung Quốc

Trao trả gần 700 triệu đồng bỏ quên ở sân bay cho du khách Trung Quốc

Trả lại 700 triệu đồng cho du khách Trung Quốc bỏ quên ở sân bay

Trả lại 700 triệu đồng cho du khách Trung Quốc bỏ quên ở sân bay

Trả lại 700 triệu đồng cho du khách Trung Quốc để quên ở sân bay Đà Nẵng

Trả lại 700 triệu đồng cho du khách Trung Quốc để quên ở sân bay Đà Nẵng

Sân bay Đà Nẵng trả lại 700 triệu đồng cho khách bỏ quên

Sân bay Đà Nẵng trả lại 700 triệu đồng cho khách bỏ quên

Trao trả lại 700 triệu đồng cho du khách bị bỏ quên ở sân bay

Trả lại 700 triệu cho 1 du khách Trung Quốc để quên ở sân bay

Chiếc túi màu nâu khách Trung Quốc bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc bỏ quên 700 triệu ở bãi đỗ xe sân bay

Du khách Trung Quốc để quên 700 triệu ở bãi đỗ xe sân bay Đà Nẵng

Trao trả tài sản gần 700 triệu đồng cho khách nước ngoài