Việt - Nhật hợp tác lĩnh vực đóng tàu: Học được nhiều...

Việt - Nhật hợp tác lĩnh vực đóng tàu: Học được nhiều...

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác đóng tàu quân sự

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác đóng tàu quân sự

Việt Nam - Nhật Bản: Nghiên cứu chuyển giao công nghệ đóng tàu quân sự

Việt Nam - Nhật Bản: Nghiên cứu chuyển giao công nghệ đóng tàu quân sự

Việt-Nhật chuyển giao công nghệ ngành đóng tàu quân sự

Việt-Nhật chuyển giao công nghệ ngành đóng tàu quân sự

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam – Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam – Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản

Hội đàm quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Quân đội nhân dân Việt Nam lên tầm cao mới

Quân đội Việt - Nhật xem xét chuyển giao công nghệ đóng tàu quân sự

Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản

Thượng tướng Phan Văn Giang đón đại tướng Nhật Bản

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản