Nhật Bản với tham vọng vũ khí bội siêu thanh

Nhật Bản với tham vọng vũ khí bội siêu thanh

Nếu thành công, Nhật Bản sẽ là nước thứ tư trên thế giới gia nhập 'câu lạc bộ' sở hữu công nghệ vũ khí bội...