Thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản thắt chặt tình hữu nghị

Thanh niên các nước Đông Nam Á và Nhật Bản thắt chặt tình hữu nghị

TP.HCM tiếp tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM

Lãnh đạo Quốc gia các nước tham gia SSEAYP 2019 'thả tim' cùng lãnh đạo TPHCM

Thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản trải nghiệm lưu trú tại nhà người dân TP Hồ Chí Minh

Thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản trải nghiệm lưu trú tại nhà người dân TP Hồ Chí Minh

Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 46 cập cảng TPHCM

Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 46 cập cảng TPHCM

Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản đến Việt Nam

Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản đến Việt Nam

Hình ảnh tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản đến Việt Nam

Hình ảnh tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản đến Việt Nam