Nhật Bản chống tin tức giả trên mạng

Theo Kyodo, Nhật Bản sẽ đưa ra loạt biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền tin tức giả trên mạng,...