Tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại

Tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại

Thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền
Vĩnh Phúc: Bệnh viện Y dược cổ truyền nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân

Vĩnh Phúc: Bệnh viện Y dược cổ truyền nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị bệnh nhân

Khoảng 30% người bệnh được khám và điều trị bằng y học cổ truyền mỗi năm

Khoảng 30% người bệnh được khám và điều trị bằng y học cổ truyền mỗi năm

30% bệnh nhân được khám và điều trị bằng y học cổ truyền

30% bệnh nhân được khám và điều trị bằng y học cổ truyền

Phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Phát triển y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Việt Nam: Mỗi năm có khoảng 30% số người bệnh được khám và điều trị bằng y học cổ truyền…

Việt Nam: Mỗi năm có khoảng 30% số người bệnh được khám và điều trị bằng y học cổ truyền…

Việt Nam đăng cai Hội nghị y học cổ truyền các nước Mekong

Việt Nam đăng cai Hội nghị y học cổ truyền các nước Mekong

Hội nghị y học cổ truyền lưu vực sông Mê Kông