Cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp

Cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp

Bé sơ sinh thoát khỏi căn bệnh hiếm chỉ 40 người trên thế giới mắc phải

Bé sơ sinh thoát khỏi căn bệnh hiếm chỉ 40 người trên thế giới mắc phải

Điều trị thành công bệnh nhi bị rò khí quản vào đường mật

Điều trị thành công bệnh nhi bị rò khí quản vào đường mật

Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ca bệnh rò khí quản - đường mật

Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ca bệnh rò khí quản - đường mật

Điều trị thành công ca rò đường mật - khí quản đầu tiên ở Việt Nam

Điều trị thành công ca rò đường mật - khí quản đầu tiên ở Việt Nam

Bé gái 2 tháng tuổi bị rò khí quản vào đường mật hiếm gặp đầu tiên tại Việt Nam

Bé gái 2 tháng tuổi bị rò khí quản vào đường mật hiếm gặp đầu tiên tại Việt Nam

Bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh lạ chỉ 40 người trên thế giới gặp phải

Bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh lạ chỉ 40 người trên thế giới gặp phải

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc bệnh hiếm rò khí quản vào đường mật

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc bệnh hiếm rò khí quản vào đường mật

Ca bệnh hiếm gặp trong Y văn thế giới: Cứu bệnh nhân vỡ phế quản, người căng phồng như quả bóng

Ca bệnh hiếm gặp trong Y văn thế giới: Cứu bệnh nhân vỡ phế quản, người căng phồng như quả bóng

Bệnh lạ chưa từng có trên thế giới lần đầu xuất hiện ở VN

Bệnh lạ chưa từng có trên thế giới lần đầu xuất hiện ở VN