Người đàn ông khóc ra máu suốt hai giờ

Người đàn ông khóc ra máu suốt hai giờ

Thai nhi có bị ngừng tim khi dây rốn quấn cổ?

Thai nhi có bị ngừng tim khi dây rốn quấn cổ?

Cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp

Cứu bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp

Bé sơ sinh thoát khỏi căn bệnh hiếm chỉ 40 người trên thế giới mắc phải

Bé sơ sinh thoát khỏi căn bệnh hiếm chỉ 40 người trên thế giới mắc phải

Điều trị thành công bệnh nhi bị rò khí quản vào đường mật

Điều trị thành công bệnh nhi bị rò khí quản vào đường mật

Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ca bệnh rò khí quản - đường mật

Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ca bệnh rò khí quản - đường mật

Điều trị thành công ca rò đường mật - khí quản đầu tiên ở Việt Nam

Điều trị thành công ca rò đường mật - khí quản đầu tiên ở Việt Nam

Bé gái 2 tháng tuổi bị rò khí quản vào đường mật hiếm gặp đầu tiên tại Việt Nam

Bé gái 2 tháng tuổi bị rò khí quản vào đường mật hiếm gặp đầu tiên tại Việt Nam

Bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh lạ chỉ 40 người trên thế giới gặp phải

Bé gái 2 tháng tuổi mắc bệnh lạ chỉ 40 người trên thế giới gặp phải