Rà soát cơ cấu chi BHYT cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu

Rà soát cơ cấu chi BHYT cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu

Nỗ lực bằng 'kiềng ba chân' chăm sóc sức khỏe người dân ngay khi còn khỏe mạnh

Nỗ lực bằng 'kiềng ba chân' chăm sóc sức khỏe người dân ngay khi còn khỏe mạnh

Thiếu bác sĩ và thuốc khiến bệnh nhân không đến trạm y tế

Thiếu bác sĩ và thuốc khiến bệnh nhân không đến trạm y tế

Không để người dân chóng mặt, mệt mỏi cũng lên Trung ương khám

Không để người dân chóng mặt, mệt mỏi cũng lên Trung ương khám

Tọa đàm: 'Đổi mới hoạt động tuyến y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình'

Tọa đàm: 'Đổi mới hoạt động tuyến y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình'

BV tuyến trung ương 5.000 - 6.000 lượt khám bệnh trong khi tuyến xã 2 - 3 lượt mỗi ngày

BV tuyến trung ương 5.000 - 6.000 lượt khám bệnh trong khi tuyến xã 2 - 3 lượt mỗi ngày

Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao