Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Bị tăng huyết áp, đái tháo đường cũng đổ dồn lên tuyến Trung ương khám bệnh!

Bị tăng huyết áp, đái tháo đường cũng đổ dồn lên tuyến Trung ương khám bệnh!

Cần quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Cần quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Đẩy nhanh mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Đẩy nhanh mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Y tế cơ sở cần tuyên truyền chống bệnh béo phì, bệnh mạn tính

Y tế cơ sở cần tuyên truyền chống bệnh béo phì, bệnh mạn tính

Phấn đấu 80% tỉnh, thành triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Phấn đấu 80% tỉnh, thành triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế

Năm 2019, phải có 15% trạm y tế được hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Năm 2019, phải có 15% trạm y tế được hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Phải quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Phải quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Mô hình bác sĩ gia đình: Hiệu quả chưa cao

Mô hình bác sĩ gia đình: Hiệu quả chưa cao

Năm 2020 sẽ triển khai mô hình bác sĩ gia đình ở ít nhất ở 80% tỉnh, thành phố

Năm 2020 sẽ triển khai mô hình bác sĩ gia đình ở ít nhất ở 80% tỉnh, thành phố

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam: Cung chưa đáp ứng cầu

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam: Cung chưa đáp ứng cầu

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao

Tìm giải pháp phát triển Y học gia đình tại Việt Nam

Tìm giải pháp phát triển Y học gia đình tại Việt Nam

50% bác sĩ gia đình chưa hiểu đúng về y học gia đình

50% bác sĩ gia đình chưa hiểu đúng về y học gia đình

Đến năm 2020 có ít nhất 80% các tỉnh, thành phố triển khai mô hình bác sĩ gia đình

Đến năm 2020 có ít nhất 80% các tỉnh, thành phố triển khai mô hình bác sĩ gia đình

Hơn 5.400 kỹ thuật được chuyển giao cho tuyến dưới, giảm 30% tỷ lệ vượt tuyến

Hơn 5.400 kỹ thuật được chuyển giao cho tuyến dưới, giảm 30% tỷ lệ vượt tuyến

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Trạm Y tế xã là người 'gác cổng' của hệ thống y tế'

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Trạm Y tế xã là người 'gác cổng' của hệ thống y tế'

Giảm tử vong từ các bệnh không lây nhiễm: Tăng cường vai trò y tế cơ sở

Giảm tử vong từ các bệnh không lây nhiễm: Tăng cường vai trò y tế cơ sở