'Đầu tàu' đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

'Đầu tàu' đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Sinh viên nhiều trường ở Cần Thơ học tập trung từ ngày 4-5

Sinh viên nhiều trường ở Cần Thơ học tập trung từ ngày 4-5

Một số trường đại học ở Cần Thơ bắt đầu dạy và học tập trung từ ngày 4-5

Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tìm 'đầu ra' cho sinh viên

Tìm 'đầu ra' cho sinh viên

Đề cao y đức, kiến thức pháp luật khi đào tạo nguồn nhân lực y tế

Đề cao y đức, kiến thức pháp luật khi đào tạo nguồn nhân lực y tế

Đề cao y đức, kiến thức pháp luật khi đào tạo nguồn nhân lực y tế

Bước chuyển mình đào tạo nhân lực vùng ĐBSCL