Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân đuối nước và sét đánh ở Quỳ Hợp, Con Cuông

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân đuối nước và sét đánh ở Quỳ Hợp, Con Cuông

Đi gặt lúa, bị sét đánh tử vong

Đi gặt lúa, bị sét đánh tử vong

Bị sét đánh khi đang gặt lúa, 1 người chết, 1 người bị thương

Bị sét đánh khi đang gặt lúa, 1 người chết, 1 người bị thương

Đang gặt lúa, bị sét đánh

Đang gặt lúa, bị sét đánh

Hai người bị sét đánh trúng khi đang gặt lúa ngoài ruộng

Hai người bị sét đánh trúng khi đang gặt lúa ngoài ruộng

Bị sét đánh tử vong khi đang gặt lúa ngoài đồng

Bị sét đánh tử vong khi đang gặt lúa ngoài đồng

Đi gặt lúa, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Đi gặt lúa, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Đi gặt lúa, hai người bị sét đánh thương vong

Đi gặt lúa, hai người bị sét đánh thương vong

Nghệ An: Sét đánh chết người đàn ông đang gặt lúa

Nghệ An: Sét đánh chết người đàn ông đang gặt lúa

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi cắt lúa trên đồng

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi cắt lúa trên đồng

Sét đánh xuống ruộng khiến 2 người thương vong

Sét đánh xuống ruộng khiến 2 người thương vong

Sét đánh thương vong 2 người đang gặt lúa trên đồng

Sét đánh thương vong 2 người đang gặt lúa trên đồng