Đắk Lắk dẹp nạn bảo kê thu mua sầu riêng

Đắk Lắk dẹp nạn bảo kê thu mua sầu riêng

Đắk Lắk: Nhóm giang hồ trấn tiền thương lái thu mua nông sản

Đắk Lắk: Nhóm giang hồ trấn tiền thương lái thu mua nông sản

Công an mật phục bắt nhóm bảo kê thu mua sầu riêng

Công an mật phục bắt nhóm bảo kê thu mua sầu riêng

Tóm gọn nhóm 'bảo kê' dùng hung khí de dọa cưỡng đoạt tài sản

Tóm gọn nhóm 'bảo kê' dùng hung khí de dọa cưỡng đoạt tài sản

Bắt 5 đối tượng đòi tiền của người thu mua sầu riêng

Bắt 5 đối tượng đòi tiền của người thu mua sầu riêng

Bắt nhóm đối tượng bảo kê thu mua sầu riêng

Bắt nhóm đối tượng bảo kê thu mua sầu riêng

Đăk Lăk: Điều tra nhóm giang hồ bảo kê thu mua hàng nông sản

Đăk Lăk: Điều tra nhóm giang hồ bảo kê thu mua hàng nông sản

Nhóm 'bảo kê' sầu riêng bị công an bắt giữ

Nhóm 'bảo kê' sầu riêng bị công an bắt giữ

Bắt nhóm 9X dùng vũ khí nóng bảo kê thu mua sầu riêng

Bắt nhóm 9X dùng vũ khí nóng bảo kê thu mua sầu riêng

Bắt nhóm đối tượng bảo kê 'sầu riêng'

Bắt nhóm đối tượng bảo kê 'sầu riêng'

Nhóm 'bảo kê' thu mua sầu riêng sa lưới

Nhóm 'bảo kê' thu mua sầu riêng sa lưới

Bắt giữ nhóm thanh niên 'thu tiền bảo kê' thu mua trái sầu riêng

Bắt giữ nhóm thanh niên 'thu tiền bảo kê' thu mua trái sầu riêng

Tóm gọn nhóm đối tượng 'bảo kê' thu mua hàng nông sản

Tóm gọn nhóm đối tượng 'bảo kê' thu mua hàng nông sản

Bắt băng nhóm bảo kê thu mua sầu riêng

Bắt băng nhóm bảo kê thu mua sầu riêng

Cư M'gar (Đắk Lắk): Bắt nhóm bảo kê thu mua sầu riêng

Cư M'gar (Đắk Lắk): Bắt nhóm bảo kê thu mua sầu riêng

Đắk Lắk: Bắt băng nhóm 'bảo kê' thu mua sầu riêng

Đắk Lắk: Bắt băng nhóm 'bảo kê' thu mua sầu riêng

Bắt nhóm 'bảo kê sầu riêng' dùng hung khí trấn lột thương lái

Bắt nhóm 'bảo kê sầu riêng' dùng hung khí trấn lột thương lái