Điều tra vụ thanh niên cầm gậy đuổi đánh, bị đối thủ dùng liềm chém tử vong

Điều tra vụ thanh niên cầm gậy đuổi đánh, bị đối thủ dùng liềm chém tử vong

Cầm gậy đuổi đánh, bị đối thủ chém tử vong

Cầm gậy đuổi đánh, bị đối thủ chém tử vong

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng liềm chém chết người

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự đối tượng dùng liềm chém chết người

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng dùng liềm chém chết đối thủ

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng dùng liềm chém chết đối thủ

Đắk Lắk: Ẩu đả với 'trai làng', một thanh niên bị chém tử vong

Đắk Lắk: Ẩu đả với 'trai làng', một thanh niên bị chém tử vong

Bị đuổi đánh, thanh niên cầm liềm chém chết người

Bị đuổi đánh, thanh niên cầm liềm chém chết người

Bị đuổi đánh, dùng liềm chém chết người

Bị đuổi đánh, dùng liềm chém chết người

Đắk Lắk: Bắt giữ 3 thanh niên trêu chọc người khác rồi dùng liềm giết người

Đắk Lắk: Bắt giữ 3 thanh niên trêu chọc người khác rồi dùng liềm giết người