Tích cực truy lùng hung thủ đâm trưởng công an xã

Tích cực truy lùng hung thủ đâm trưởng công an xã

Bị mời về trụ sở làm việc, rút dao đâm liên tiếp trưởng công an xã tại cây xăng

Bị mời về trụ sở làm việc, rút dao đâm liên tiếp trưởng công an xã tại cây xăng

Trưởng Công an xã bị đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ

Trưởng Công an xã bị đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ

Truy tìm kẻ đâm trưởng công an xã nhập viện khi đang làm nhiệm vụ

Truy tìm kẻ đâm trưởng công an xã nhập viện khi đang làm nhiệm vụ

Trưởng công an xã bị đâm liên tiếp khi mời đối tượng về trụ sở làm việc

Trưởng công an xã bị đâm liên tiếp khi mời đối tượng về trụ sở làm việc

Đắk Lắk: Trưởng công an xã bị đâm 6 nhát khi làm nhiệm vụ

Đắk Lắk: Trưởng công an xã bị đâm 6 nhát khi làm nhiệm vụ

Trúng 'mưa dao' khi truy đuổi nghi phạm, trưởng công an xã trọng thương

Trúng 'mưa dao' khi truy đuổi nghi phạm, trưởng công an xã trọng thương

Đắk Lắk: Trưởng Công an xã bị đâm liên tiếp khi làm nhiệm vụ

Đắk Lắk: Trưởng Công an xã bị đâm liên tiếp khi làm nhiệm vụ