Đảng bộ BIDV tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ BIDV tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội TCT Xi măng Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí 'đầu tàu'

Đại hội TCT Xi măng Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo để khẳng định vị trí 'đầu tàu'

Vinataba: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tổng công ty 'Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả'

Vinataba: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tổng công ty 'Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả'

MobiFone cần đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

MobiFone cần đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PVN quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó

PVN quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III

Toàn văn Bài phát biểu của Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III

'Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động'

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Sẵn sàng cho ngày hội lớn

MobiFone tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW

Doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế xã hội

Chủ tịch Vietcombank làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

'Lựa chọn nhân sự cấp ủy có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao'

'Bối cảnh đặc biệt phải có chính sách đặc biệt'

Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các doanh nghiệp Trung ương

Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương: Làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước

Phải thực sự là tấm gương gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước

Khích lệ tinh thần hăng hái, đổi mới sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế

Đảng bộ EVN đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III diễn ra thành công tốt đẹp

EVN vượt khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ ĐH Đảng bộ đề ra

Nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển

Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025: Sẵn sàng trước thách thức mới

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với 8 nội dung

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ 4

Tổng Công ty HUD đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân 6,0%/năm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty HUD lần thứ V : Xây dựng Tổng Công ty HUD phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào lĩnh vực phát triển nhà và đô thị Việt Nam

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty HUD nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào lĩnh vực phát triển nhà và đô thị Việt Nam

Đổi mới, đưa ngành than-khoáng sản trở thành trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Đổi mới phương thức hành động trong giai đoạn mới

Nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vững mạnh toàn diện

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong sạch, vững mạnh

Dân chủ, trí tuệ trong thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII

Đảng bộ VietinBank giữ vững vị thế

Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bổ nhiệm lãnh đạo mới

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kiện toàn công tác nhân sự

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bổ nhiệm loạt nhân sự quan trọng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư công bố quyết định về công tác cán bộ

Gửi yêu thương trong giọt máu hồng

Vietcombank nhận kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Lãnh đạo Vietcombank vinh dự nhận Kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ'

Lãnh đạo Vietcombank vinh dự nhận Kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ'

Lãnh đạo Vietcombank nhận Kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ'

Đảng bộ PV GAS tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ PV GAS tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ định 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

Ban Bí thư chỉ định nhân sự Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ban Bí thư chỉ định nhân sự Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Những tấm lòng thơm thảo của Đoàn đến với đồng bào vùng sâu

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ông Hoàng Giang là tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

Đồng chí Hoàng Giang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng'

Tổng doanh thu Khối Doanh nghiệp Trung ương ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước

Khối doanh nghiệp TW nộp ngân sách Nhà nước 258.000 tỷ đồng

Tuổi trẻ Khối DNTW xung kích, lao động, sáng tạo

Xung kích thực hiện gần 2.800 công trình thanh niên

Đảng ủy Vietcombank tổ chức tổng kết một năm nhiều dấu ấn

Cán đích sớm, Vietcombank thiết lập kỷ lục lợi nhuận tỷ đô

Gắn các phong trào thi đua, lao động giỏi với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Vượt chỉ tiêu kinh doanh, PVN vững vàng vai trò trụ cột của nền kinh tế

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị phóng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2019

Hiệu trưởng tự ý lấy 100 triệu tiền của học sinh nghèo đem... sung quỹ trường

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị: Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống

Đoàn Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương thăm và làm việc tại Hà Lan

Doanh nghiệp Nhà nước mơ được như tư nhân, tư nhân lại mơ như Nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước cần nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị doanh nghiệp

PVN hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

PVN tập trung các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019

Nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN đạt 53,3 nghìn tỷ

PVN quyết tâm vượt nhiều thử thách 6 tháng cuối năm 2019

Đảng bộ Tổng Cty HUD: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhân sự mới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với VICEM

Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chuẩn y, phê chuẩn và bổ nhiệm nhân sự mới ở nhiều cơ quan

Trao quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam': Động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng

Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'