Điện Biên có tân Phó giám đốc công an tỉnh

Điện Biên có tân Phó giám đốc công an tỉnh

Bộ Chính trị, Thủ tướng chỉ định, bổ nhiệm 3 nhân sự mới

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bộ Chính trị chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo 2 cơ quan Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định, bổ nhiệm lãnh đạo 2 cơ quan Trung ương

Tướng Nguyễn Trọng Triển làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Tướng Nguyễn Trọng Triển làm Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động 4 lãnh đạo tỉnh về Trung ương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động 4 lãnh đạo tỉnh về Trung ương

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự

Trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự

Công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự

Chân dung tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chân dung tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương thay ông Phạm Viết Thanh

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương thay ông Phạm Viết Thanh

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư

Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư

Ông Phạm Viết Thanh làm Bí thư Tây Ninh

Ông Phạm Viết Thanh làm Bí thư Tây Ninh

Tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là ai?

Tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là ai?

Ông Y Thanh Hà Niê K' đăm làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

Ông Y Thanh Hà Niê K' đăm làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh mới

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh mới

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Bộ Chính trị chỉ định Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương