Đắk Lắk: Bão quét bay hàng trăm ngôi nhà, cuộc sống người dân tan hoang sau bão

Đắk Lắk: Bão quét bay hàng trăm ngôi nhà, cuộc sống người dân tan hoang sau bão

Tây Nguyên khắc phục hậu quả sau bão 'con voi'

Tây Nguyên khắc phục hậu quả sau bão 'con voi'

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão

Bão số 12 đi qua, các tỉnh Tây Nguyên đã có 5 người chết

Bão số 12 đi qua, các tỉnh Tây Nguyên đã có 5 người chết

Đắk Lắk thiệt hại nặng do bão số 12

Đắk Lắk thiệt hại nặng do bão số 12

Đắk Lắk: Hàng trăm ngôi nhà bị sụp và tốc mái do bão số 12

Đắk Lắk: Hàng trăm ngôi nhà bị sụp và tốc mái do bão số 12

Bão vào Tây Nguyên, làm 3 người chết, hàng trăm ngôi nhà đổ sập

Bão vào Tây Nguyên, làm 3 người chết, hàng trăm ngôi nhà đổ sập

Bão Damrey càn quét Tây Nguyên, ít nhất 3 người chết

Bão Damrey càn quét Tây Nguyên, ít nhất 3 người chết