'Làng rể Tây' bên sông Đắk Bla

'Làng rể Tây' bên sông Đắk Bla

Bao đời gắn với nương rẫy, núi rừng, các sơn nữ người Ba Na phía bắc Tây Nguyên trước đây không ngờ có ngày...