Điều tra 7 đối tượng trong vụ mua gỗ lậu đưa về làm nhà ở Đắk Lắk

Điều tra 7 đối tượng trong vụ mua gỗ lậu đưa về làm nhà ở Đắk Lắk

Mật phục bắt 5 xe công nông chở gỗ lậu: Công an triệu tập 7 đối tượng

Mật phục bắt 5 xe công nông chở gỗ lậu: Công an triệu tập 7 đối tượng

Xuyên đêm bắt nhóm đối tượng vận chuyển gỗ lậu tại Đắk Lắk

Xuyên đêm bắt nhóm đối tượng vận chuyển gỗ lậu tại Đắk Lắk

Bắt giữ 7 đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu tại huyện M'Đrắk

Bắt giữ 7 đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu tại huyện M'Đrắk

Xác định 7 đối tượng trong vụ bắt đoàn xe chở gỗ lậu ở Đắk Lắk

Xác định 7 đối tượng trong vụ bắt đoàn xe chở gỗ lậu ở Đắk Lắk

Lâm tặc dùng 5 công nông chở gỗ lậu về nhà

Lâm tặc dùng 5 công nông chở gỗ lậu về nhà

Lâm tặc dùng 5 công nông chở gỗ lậu về nhà

Lâm tặc dùng 5 công nông chở gỗ lậu về nhà

Đắk Lắk: Tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến đoàn xe chở gỗ lậu trong đêm

Đắk Lắk: Tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến đoàn xe chở gỗ lậu trong đêm

Tạm giữ 5 đối tượng khai thác hơn 76 m3 gỗ trong rừng phòng hộ

Tạm giữ 5 đối tượng khai thác hơn 76 m3 gỗ trong rừng phòng hộ

Đắk Lắk: Bắt 5 đối tượng trong vụ hàng đoàn xe chở gỗ lậu

Đắk Lắk: Bắt 5 đối tượng trong vụ hàng đoàn xe chở gỗ lậu

Đắk Lắk: Rừng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng

Đắk Lắk: Rừng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại M'Đrắk

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại M'Đrắk

Bắt đoàn công nông chở gỗ lậu ra khỏi rừng trong đêm

Bắt đoàn công nông chở gỗ lậu ra khỏi rừng trong đêm

Bắt quả tang một vụ vận chuyển trái phép hơn 20m3 gỗ xẻ hộp

Bắt quả tang một vụ vận chuyển trái phép hơn 20m3 gỗ xẻ hộp

Bắt cả đoàn công nông chở gỗ lậu giữa khuya

Bắt cả đoàn công nông chở gỗ lậu giữa khuya

'Tuýt còi' hơn 30 khối gỗ trái phép

'Tuýt còi' hơn 30 khối gỗ trái phép

Dùng 5 công nông chở gỗ khai thác trái phép trong đêm

Dùng 5 công nông chở gỗ khai thác trái phép trong đêm