Kết thúc nhận hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia, thầy làm 'ngư phủ' cải thiện bữa ăn cho học trò

Kết thúc nhận hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia, thầy làm 'ngư phủ' cải thiện bữa ăn cho học trò

Y Nhơng cứu 2 bạn bị đuối nước nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Y Nhơng cứu 2 bạn bị đuối nước nhận huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thiếu niên cứu 2 bạn đuối nước

Tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thiếu niên cứu 2 bạn đuối nước

Chuyện những người gieo yêu thương ươm mầm sống

Chuyện những người gieo yêu thương ươm mầm sống

Biểu dương nam học sinh Ja Rai dũng cảm cứu bạn

Biểu dương nam học sinh Ja Rai dũng cảm cứu bạn

Khen thưởng học sinh lớp 5 cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Khen thưởng học sinh lớp 5 cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn thoát chết

Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn thoát chết

'Người hùng tí hon' kể phút vật lộn một mình cứu 2 bạn gái đuối nước

'Người hùng tí hon' kể phút vật lộn một mình cứu 2 bạn gái đuối nước

Gia Lai: Khen thưởng học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Gia Lai: Khen thưởng học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Cứu 2 bạn khỏi chết đuối, học sinh lớp 5 được khen thưởng

Cứu 2 bạn khỏi chết đuối, học sinh lớp 5 được khen thưởng

Khen thưởng em Y Nhơng cứu hai bạn bị đuối nước

Khen thưởng em Y Nhơng cứu hai bạn bị đuối nước

Khen tặng học sinh lớp 5 cứu 2 bạn khỏi chết đuối

Khen tặng học sinh lớp 5 cứu 2 bạn khỏi chết đuối

Tặng giấy khen học sinh người Ba Na dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Tặng giấy khen học sinh người Ba Na dũng cảm cứu 2 bạn khỏi đuối nước

Tuyên dương học sinh 11 tuổi cứu bạn khỏi tai nạn đuối nước

Tuyên dương học sinh 11 tuổi cứu bạn khỏi tai nạn đuối nước

Khen thưởng học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn bị đuối nước

Khen thưởng học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 bạn bị đuối nước

Khen tặng học sinh lớp 5 cứu 2 người bị rơi xuống hồ nước

Khen tặng học sinh lớp 5 cứu 2 người bị rơi xuống hồ nước

Khen thưởng học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 người khỏi đuổi nước

Khen thưởng học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 người khỏi đuổi nước