Đầu năm, coi chừng 'bà hỏa'!

Đầu năm, coi chừng 'bà hỏa'!

Hà Nội: Nhiều vụ cháy trong ngày mùng 2 Tết

Hà Nội: Nhiều vụ cháy trong ngày mùng 2 Tết

Đầu năm, liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn

Đầu năm, liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn

Cháy lớn trong căn nhà 4 tầng ở Hà Nội, nhiều người tá hỏa bỏ chạy

Cháy lớn trong căn nhà 4 tầng ở Hà Nội, nhiều người tá hỏa bỏ chạy

Hà Nội: Kịp thời dập tắt 2 vụ cháy trong ngày mùng 2 Tết

Hà Nội: Kịp thời dập tắt 2 vụ cháy trong ngày mùng 2 Tết

Hà Nội: Lại cháy nhà gần chợ Ngô Sỹ Liên chiều mùng 2 Tết

Hà Nội: Lại cháy nhà gần chợ Ngô Sỹ Liên chiều mùng 2 Tết

Hà Nội: Nhà 4 tầng phát cháy chiều mùng 2 Tết

Hà Nội: Nhà 4 tầng phát cháy chiều mùng 2 Tết

Nhiều tiếng nổ trong căn nhà 4 tầng bị cháy chiều mùng 2 Tết

Nhiều tiếng nổ trong căn nhà 4 tầng bị cháy chiều mùng 2 Tết

Cháy nhà trong chợ Ngô Sĩ Liên

Cháy nhà trong chợ Ngô Sĩ Liên

Căn nhà 4 tầng trên phố Văn Miếu cháy ngùn ngụt chiều mùng 2 Tết

Căn nhà 4 tầng trên phố Văn Miếu cháy ngùn ngụt chiều mùng 2 Tết