Y khoa Hoàn Mỹ phát hành 2.330 tỉ đồng trái phiếu

Y khoa Hoàn Mỹ phát hành 2.330 tỉ đồng trái phiếu

VinaCapital chớp cơ hội tỷ đô từ bệnh viện tư nhân

VinaCapital chớp cơ hội tỷ đô từ bệnh viện tư nhân

VinaCapital chớp cơ hội tỷ đô từ bệnh viện tư nhân

VinaCapital chớp cơ hội tỷ đô từ bệnh viện tư nhân

VinaCapital chớp cơ hội tỷ đô từ bệnh viện tư nhân

VinaCapital chớp cơ hội tỷ đô từ bệnh viện tư nhân

Sau thương vụ Hoàn Mỹ, VinaCapital 'rót' 25 triệu USD vào Bệnh viện Tâm Trí

Sau thương vụ Hoàn Mỹ, VinaCapital 'rót' 25 triệu USD vào Bệnh viện Tâm Trí

VinaCapital và chủ cũ bệnh viện Hoàn Mỹ, nối lại tình xưa

VinaCapital và chủ cũ bệnh viện Hoàn Mỹ, nối lại tình xưa

Quỹ VinaCapital 'tái hợp' với chủ cũ của Bệnh viện Hoàn Mỹ

Quỹ VinaCapital 'tái hợp' với chủ cũ của Bệnh viện Hoàn Mỹ

VinaCapital rót 25 triệu USD vào chủ cũ bệnh viện Hoàn Mỹ

VinaCapital rót 25 triệu USD vào chủ cũ bệnh viện Hoàn Mỹ

VinaCapital rót vốn cho chủ cũ bệnh viện Hoàn Mỹ

VinaCapital rót vốn cho chủ cũ bệnh viện Hoàn Mỹ

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng 'tái hợp' VinaCapital

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng 'tái hợp' VinaCapital