Người trồng 2.000 m2 cần sa khai là để cho gà ăn

Người trồng 2.000 m2 cần sa khai là để cho gà ăn

Đắk Lắk: Phát hiện hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê

Đắk Lắk: Phát hiện hàng trăm cây cần sa trong rẫy cà phê

Phát hiện hàng trăm cây cần sa trồng trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Đắk Lắk: Phát hoảng khi thấy hàng trăm cây cần sa mọc trong rẫy cà phê

Đắk Lắk: Phát hoảng khi thấy hàng trăm cây cần sa mọc trong rẫy cà phê

Phát hiện vụ trồng hơn 2 sào cần sa trong khu rẫy vắng

Phát hiện vụ trồng hơn 2 sào cần sa trong khu rẫy vắng

Nhổ bỏ 281 cây cần sa trồng trái phép

Nhổ bỏ 281 cây cần sa trồng trái phép

Phát hiện gần 300 cây cần sa trồng trái phép trong rẫy cà phê

Phát hiện gần 300 cây cần sa trồng trái phép trong rẫy cà phê

Đi thăm rẫy, người đàn ông phát hiện gần 300 cây cần sa trồng trái phép

Đi thăm rẫy, người đàn ông phát hiện gần 300 cây cần sa trồng trái phép

Phát hiện vụ trồng hơn 2 sào cần sa trong khu rẫy vắng

Phát hiện vụ trồng hơn 2 sào cần sa trong khu rẫy vắng

Thuê rẫy để trồng cần sa

Thuê rẫy để trồng cần sa

Người đàn ông thuê rẫy trồng cần sa tiêu thụ

Người đàn ông thuê rẫy trồng cần sa tiêu thụ

Đăk Lăk nhổ bỏ, tiêu hủy hơn 2 sào cần sa trồng trái phép

Đăk Lăk nhổ bỏ, tiêu hủy hơn 2 sào cần sa trồng trái phép

Trồng trái phép 281 cây cần sa trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Trồng trái phép 281 cây cần sa trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk