Ba em nhỏ tử vong do đuối nước và lũ cuốn

Ba em nhỏ tử vong do đuối nước và lũ cuốn

Sáng 11-9, Chủ tịch UBND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc) Bun Xóm Lào cho biết, trên địa bàn vừa...