Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia

Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia

Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà được công nhận là Bảo vật quốc gia

Mộc bản kinh Phật chùa Bổ Đà được công nhận là Bảo vật quốc gia

Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia

Mộc bản tại chùa Bổ Đà được công nhận bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà được công nhận là bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà được công nhận là bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia

Bắc Giang – Tưng bừng khai hội chùa Bổ Đà 2018

Bắc Giang – Tưng bừng khai hội chùa Bổ Đà 2018