Độc đáo lịch Xuân 2019

Độc đáo lịch Xuân 2019

Tình yêu biển đảo qua những bức ảnh Trường Sa

Tình yêu biển đảo qua những bức ảnh Trường Sa

Triển lãm 'Trường Sa trong ta' - Nơi lan tỏa tình yêu biển, đảo

Triển lãm 'Trường Sa trong ta' - Nơi lan tỏa tình yêu biển, đảo

Có một 'Trường Sa trong ta' giữa lòng Hà Nội

Có một 'Trường Sa trong ta' giữa lòng Hà Nội

'Trường Sa trong ta'- hội tụ tình yêu biển đảo

'Trường Sa trong ta'- hội tụ tình yêu biển đảo

Triển lãm ảnh 'Trường Sa trong ta': Nơi lan tỏa tình yêu với biển đảo

Triển lãm ảnh 'Trường Sa trong ta': Nơi lan tỏa tình yêu với biển đảo

'Trường Sa trong ta' - Nơi hội tụ tình yêu biển, đảo

'Trường Sa trong ta' - Nơi hội tụ tình yêu biển, đảo

'Trường Sa trong ta' - Hội tụ tình yêu biển, đảo

'Trường Sa trong ta' - Hội tụ tình yêu biển, đảo