Nỗi niềm sơn nữ: Lối mòn ở buôn làng vùng sâu

Nỗi niềm sơn nữ: Lối mòn ở buôn làng vùng sâu

Hành trình thoát khỏi 'địa ngục trần gian' ổ buôn người bên kia biên giới

Hành trình thoát khỏi 'địa ngục trần gian' ổ buôn người bên kia biên giới

Sập bẫy buôn người từ mạng xã hội

Sập bẫy buôn người từ mạng xã hội

Đắk Lắk: Thủ đoạn gây án của nhóm buôn người đưa sang Trung Quốc

Đắk Lắk: Thủ đoạn gây án của nhóm buôn người đưa sang Trung Quốc

Những nạn nhân trong đường dây buôn người - Kỳ1: Ký ức những ngày đen tối

Những nạn nhân trong đường dây buôn người - Kỳ1: Ký ức những ngày đen tối

Tội phạm mua bán người ở Việt Nam rất phức tạp

Tội phạm mua bán người ở Việt Nam rất phức tạp

Những nạn nhân trong đường dây buôn người - Kỳ1: Ký ức những ngày đen tối

Những nạn nhân trong đường dây buôn người - Kỳ1: Ký ức những ngày đen tối

2 thanh niên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

2 thanh niên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt hai nghi can dùng mạng xã hội tuyển người, sau đó lừa bán sang Trung Quốc

Bắt hai nghi can dùng mạng xã hội tuyển người, sau đó lừa bán sang Trung Quốc

2 thanh niên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

2 thanh niên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Tạm giữ hai đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Tạm giữ hai đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt 2 đối tượng lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc

Bắt 2 đối tượng lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc

Đắk Lắk: Lừa làm việc trả lương cao, bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc

Đắk Lắk: Lừa làm việc trả lương cao, bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc

Dùng mồi nhử 'việc nhẹ lương cao', lừa đảo phụ nữ để bán sang Trung Quốc

Dùng mồi nhử 'việc nhẹ lương cao', lừa đảo phụ nữ để bán sang Trung Quốc

Ký ức kinh hoàng của cô gái bị rơi vào tay nhóm mua bán người

Ký ức kinh hoàng của cô gái bị rơi vào tay nhóm mua bán người

Tạm giữ hai nghi can buôn người

Tạm giữ hai nghi can buôn người

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Đắk Lắk: Bắt hai đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Đắk Lắk: Bắt hai đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc