Xu Man - họa sĩ của núi rừng Tây Nguyên

Xu Man - họa sĩ của núi rừng Tây Nguyên

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống

Triển lãm tranh ảnh, tư liệu và nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam

Triển lãm tranh ảnh, tư liệu và nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam

Triển lãm 'Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên'

Triển lãm 'Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên'

Triển lãm 'Họa sĩ Xu Man - những gì còn lại'

Triển lãm 'Họa sĩ Xu Man - những gì còn lại'

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018

Họa sĩ Xu Man- cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên

Họa sĩ Xu Man- cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên

Họa sĩ Xu Man: Con thiêng của rừng

Họa sĩ Xu Man: Con thiêng của rừng

Hùng 'Gia Lai': Khát vọng những trường ca sống

Hùng 'Gia Lai': Khát vọng những trường ca sống

2.000 người tham dự Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

2.000 người tham dự Festival Cồng chiêng Tây Nguyên 2018

'Tôi đã bán nhiều thứ nhưng những bức vẽ ở chiến trường thì không'