Nhóm nam sinh cùng nhau đưa cậu bạn khuyết tật đến lớp mỗi ngày

Nhóm nam sinh cùng nhau đưa cậu bạn khuyết tật đến lớp mỗi ngày

Các em là sinh viên trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồ Nam tại Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).Nhóm...