Thu phí giữa 'non thiêng' Yên Tử: Phải có tiền mới vào được… cửa Phật?

Thu phí giữa 'non thiêng' Yên Tử: Phải có tiền mới vào được… cửa Phật?

Khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2019

Khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2019

Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Giang 2019: Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử

Tuần Văn hóa- Du lịch Bắc Giang 2019: Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử

Bắc Giang: Khai hội Xuân Tây Yên Tử

Bắc Giang: Khai hội Xuân Tây Yên Tử

Hình ảnh khai Hội Xuân và Tuần lễ Văn hóa Tây Yên Tử

Hình ảnh khai Hội Xuân và Tuần lễ Văn hóa Tây Yên Tử

Hàng nghìn người đổ về Tây Yên Tử du xuân đầu năm mới

Hàng nghìn người đổ về Tây Yên Tử du xuân đầu năm mới

Khai mạc Lễ hội xuân Tây Yên Tử

Khai mạc Lễ hội xuân Tây Yên Tử

Khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Giang

Khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Giang

Tổ chức thành công Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018

Tổ chức thành công Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2018

Bắc Giang từng bừng khai hội Xuân Tây Yên Tử

Bắc Giang từng bừng khai hội Xuân Tây Yên Tử

Ngày mai tỉnh Bắc Giang khai hội Tây Yên Tử

Ngày mai tỉnh Bắc Giang khai hội Tây Yên Tử

Lần đầu tổ chức lễ hội Tây Yên Tử

Lần đầu tổ chức lễ hội Tây Yên Tử

Bắc Giang sẵn sàng khai hội Xuân Tây Yên Tử

Bắc Giang sẵn sàng khai hội Xuân Tây Yên Tử