Minh bạch với các dịch vụ điện thoại

Minh bạch với các dịch vụ điện thoại

Thời gian gần đây, một số thuê bao di động điện thoại trả sau bị tăng chi phí một cách bất thường; thuê bao...