Phòng cháy nổ ở cơ sở thu mua phế liệu

Phòng cháy nổ ở cơ sở thu mua phế liệu

Khánh Hòa: Cháy bãi phế liệu suốt từ đêm qua tới trưa nay

Khánh Hòa: Cháy bãi phế liệu suốt từ đêm qua tới trưa nay

Cháy bãi phế liệu ở Nha Trang: Hơn 500 học sinh phải nghỉ học

Cháy bãi phế liệu ở Nha Trang: Hơn 500 học sinh phải nghỉ học

Hơn 500 học sinh phải nghỉ học vì cháy bãi phế liệu sát trường

Hơn 500 học sinh phải nghỉ học vì cháy bãi phế liệu sát trường

Bãi phế liệu bốc cháy, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

Bãi phế liệu bốc cháy, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

Cháy bãi phế liệu, 540 học sinh phải nghỉ học

Cháy bãi phế liệu, 540 học sinh phải nghỉ học

Cháy bãi tập kết phế liệu, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

Cháy bãi tập kết phế liệu, hàng trăm học sinh phải nghỉ học

Khánh Hòa: Bãi phế liệu cháy dữ dội, học sinh phải nghỉ học

Khánh Hòa: Bãi phế liệu cháy dữ dội, học sinh phải nghỉ học

Cháy lớn ở bãi tập kết phế liệu khiến hơn 500 học sinh phải nghỉ học

Cháy lớn ở bãi tập kết phế liệu khiến hơn 500 học sinh phải nghỉ học

Hơn 500 học sinh nghỉ học do cháy lớn bãi tập kết phế liệu

Hơn 500 học sinh nghỉ học do cháy lớn bãi tập kết phế liệu

Hiện trường vụ cháy dữ dội tại Nha Trang khiến 500 học sinh phải nghỉ học

Hiện trường vụ cháy dữ dội tại Nha Trang khiến 500 học sinh phải nghỉ học

Hàng trăm học sinh nghỉ học vì cháy bãi phế liệu trong khu dân cư

Hàng trăm học sinh nghỉ học vì cháy bãi phế liệu trong khu dân cư