Bình Thuận: Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô

Bình Thuận: Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô

Ưu tiên cấp điện phục vụ bơm tưới nước vụ Đông Xuân

Ưu tiên cấp điện phục vụ bơm tưới nước vụ Đông Xuân

VnSAT Kiên Giang đồng hành xây dựng NTM

VnSAT Kiên Giang đồng hành xây dựng NTM

Miền trung vừa thấp thỏm chống bão vừa đối mặt khô hạn kỷ lục

Miền trung vừa thấp thỏm chống bão vừa đối mặt khô hạn kỷ lục

Nông dân Hà Tĩnh liên kết DN sản xuất gần 1.000 ha lúa trên cánh đồng lớn

Nông dân Hà Tĩnh liên kết DN sản xuất gần 1.000 ha lúa trên cánh đồng lớn

'Đau đầu' lo hạn nặng giữa mùa… mưa

'Đau đầu' lo hạn nặng giữa mùa… mưa

Quảng Bình: Nguy cơ hạn hán trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Quảng Bình: Nguy cơ hạn hán trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Tỏi Lý Sơn lao đao nhưng hành lại thắng to, nông dân cười mãn nguyện

Tỏi Lý Sơn lao đao nhưng hành lại thắng to, nông dân cười mãn nguyện

Tập trung khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi

Tập trung khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi

Sản lượng lúa toàn vùng DHNTB và Tây Nguyên ước đạt 4.522,34 nghìn tấn

Sản lượng lúa toàn vùng DHNTB và Tây Nguyên ước đạt 4.522,34 nghìn tấn

Đồng Tháp dừng xuống giống vụ lúa Thu Đông

Đồng Tháp dừng xuống giống vụ lúa Thu Đông

Sử dụng hiệu quả đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng (Kỳ 1)

Sử dụng hiệu quả đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng (Kỳ 1)

Giang Hồ bảo kê máy gặt ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Nông dân uất ức, chính quyền bức xúc?

Giang Hồ bảo kê máy gặt ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Nông dân uất ức, chính quyền bức xúc?