Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp từ giống ngô chuyển gen

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp từ giống ngô chuyển gen

Ngày 19-12, tại TP Thái Nguyên, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên phối hợp với tổ chức CropLife tổ chức hội thảo...