Bị cô giáo mắng nhiếc thậm tệ trước mặt cả lớp, nữ sinh tự tử chết trong uất nghẹn

Bị cô giáo mắng nhiếc thậm tệ trước mặt cả lớp, nữ sinh tự tử chết trong uất nghẹn

Uất ức vì bị cô giáo sỉ vả nặng nề trước mặt cả lớp, nữ sinh 12 tuổi nhảy lầu tự vẫn, bỏ lại người bố gào...