Nông dân Trung Quốc đang kiếm tiền nhờ livestream qua mạng

Tại Trung Quốc, những người nông dân đang bắt đầu chuyển đổi từ việc trồng trọt sản xuất sang làm…...