Hoàng đế nào có 4 vợ ngoại quốc, nhiều con làm vua nhất sử Việt?

Hoàng đế nào có 4 vợ ngoại quốc, nhiều con làm vua nhất sử Việt?

DVNN - Đây là vị vua thứ 6 của triều Lê Trung Hưng. Ông là vị vua có rất nhiều kỷ lục trong sử Việt. Khi...
Thủy hải chiến Việt Nam (Kỳ 9)

Thủy hải chiến Việt Nam (Kỳ 9)

Bất ngờ vũ khí đẹp long lanh quân Xiêm 'đánh rơi' trên đất Việt

Bất ngờ vũ khí đẹp long lanh quân Xiêm 'đánh rơi' trên đất Việt

Vệ quốc Vĩnh Tế hà

Vệ quốc Vĩnh Tế hà

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 39)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 39)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 33)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 33)

Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và chiến công thống nhất nước nhà

Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và chiến công thống nhất nước nhà

Miếu Gia Long và mộ ông Bõ: Dấu tích của vua Gia Long ở miền Tây

Miếu Gia Long và mộ ông Bõ: Dấu tích của vua Gia Long ở miền Tây

Biên giới Việt Nam - Lào trước khi Pháp xâm lược Đông Dương (bài 15)

Biên giới Việt Nam - Lào trước khi Pháp xâm lược Đông Dương (bài 15)

Bản ghi chép về cuộc đời 120 năm của Hòa thượng chấn hưng Phật giáo

Bản ghi chép về cuộc đời 120 năm của Hòa thượng chấn hưng Phật giáo

Võ sĩ Muay Thái một cước hạ đo ván cả đối thủ lẫn trọng tài

Hoàng đế nào có 4 vợ ngoại quốc, nhiều con làm vua nhất sử Việt?

Hoàng đế nào có 4 vợ ngoại quốc, nhiều con làm vua nhất sử Việt?

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 51)

Những khúc ca khải hoàn (Tập III - Kỳ 51)

Số phận đoản mệnh của Hoàng hậu Thái Lan: Vẫy vùng trong nước đến chết đuối chỉ vì thân thể cao quý không ai được chạm vào

Số phận đoản mệnh của Hoàng hậu Thái Lan: Vẫy vùng trong nước đến chết đuối chỉ vì thân thể cao quý không ai được chạm vào

Ngắm ngôi chùa 'lạ' mang kiến trúc Ấn Độ 'lai' Việt Nam

Ngắm ngôi chùa 'lạ' mang kiến trúc Ấn Độ 'lai' Việt Nam

Hổ tướng trung nghĩa từng lấy chân làm gối cho vua ngủ

Hổ tướng trung nghĩa từng lấy chân làm gối cho vua ngủ

Nước nào ở Đông Nam Á chỉ có 440.000 dân?

Nước nào ở Đông Nam Á chỉ có 440.000 dân?

Hoàng đế có 4 vợ ngoại quốc, nhiều con làm vua nhất sử Việt

Hoàng đế có 4 vợ ngoại quốc, nhiều con làm vua nhất sử Việt

Sững sờ trước kỳ quan tượng Phật nhập Niết bàn khổng lồ

Sững sờ trước kỳ quan tượng Phật nhập Niết bàn khổng lồ

Hoàng đế Quang Trung, danh tướng bách chiến, bách thắng

Hoàng đế Quang Trung, danh tướng bách chiến, bách thắng

Tục sùng bái voi trắng của người Myanmar

Tục sùng bái voi trắng của người Myanmar

Xây dựng Long Xuyên xứng tầm là đô thị kiểu mẫu của ĐBSCL

Xây dựng Long Xuyên xứng tầm là đô thị kiểu mẫu của ĐBSCL

Long Xuyên – 230 năm hình thành và phát triển

Long Xuyên – 230 năm hình thành và phát triển