Hòa Bình: Người đàn ông sát hại vợ rồi uống thuộc diệt cỏ tự tử

Hòa Bình: Người đàn ông sát hại vợ rồi uống thuộc diệt cỏ tự tử

Sau khi dùng gậy gỗ đập nhiều lần vào đầu vợ đến tử vong, đối tượng Xa Văn Tin đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử.
Hòa Bình: Chồng dùng thanh gỗ đập chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Hòa Bình: Chồng dùng thanh gỗ đập chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chồng dùng gậy đánh vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chồng dùng gậy đánh vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Vừa đi xuất khẩu lao động về, chồng sát hại vợ rồi tự tử

Vừa đi xuất khẩu lao động về, chồng sát hại vợ rồi tự tử

Hòa Bình: Làm rõ vụ chồng đánh chết vợ rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử

Hòa Bình: Làm rõ vụ chồng đánh chết vợ rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử

Vừa đi xuất khẩu lao động về, dùng gậy đánh chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Vừa đi xuất khẩu lao động về, dùng gậy đánh chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Nửa đêm, chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Nửa đêm, chồng sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chồng dùng gậy đánh vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ

Chồng dùng gậy đánh vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ

Chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Đánh chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Đánh chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Hòa Bình: Chồng sát hại vợ dã man rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Hòa Bình: Chồng sát hại vợ dã man rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Con trai đang ngủ hoảng hốt tỉnh dậy phát hiện bố giết mẹ trong đêm

Con trai đang ngủ hoảng hốt tỉnh dậy phát hiện bố giết mẹ trong đêm

Chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử