V-League có nhà tài trợ từ Hàn Quốc

V-League có nhà tài trợ từ Hàn Quốc

LS Holding - Tập đoàn đến từ Hàn Quốc đã trở thành nhà tài trợ mới của V-League và Giải hạng nhất quốc gia...