Lạng Sơn: Hoàn thành chi trả cho gần 197.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Lạng Sơn: Hoàn thành chi trả cho gần 197.000 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Phát gạo cho dân, hai nẻo tối - sáng

Phát gạo cho dân, hai nẻo tối - sáng

Lạng Sơn: Tri ân những người giữ đất biên cương

Lạng Sơn: Tri ân những người giữ đất biên cương

Không được uống rượu bia, 14 học viên trốn trại cai nghiện: 5 người đã quay lại cơ sở

Không được uống rượu bia, 14 học viên trốn trại cai nghiện: 5 người đã quay lại cơ sở

Học viên cai nghiện bỏ trốn tại Lạng Sơn: Nhiều người đã quay lại cơ sở

Học viên cai nghiện bỏ trốn tại Lạng Sơn: Nhiều người đã quay lại cơ sở

Không được uống rượu bia, 14 học viên trốn trại cai nghiện: Đề nghị báo cáo

Không được uống rượu bia, 14 học viên trốn trại cai nghiện: Đề nghị báo cáo

Lạng Sơn: Đã kiểm soát tốt tình hình sau vụ việc 14 học viên cai nghiện bỏ trốn

Tài sản công xây xong bỏ đó, gây lãng phí