Tăng cường quản lý, giám sát lao động nước ngoài

Tăng cường quản lý, giám sát lao động nước ngoài

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Chia sẻ kinh nghiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Chia sẻ kinh nghiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Trường học thành điểm bán hàng cho khách Trung Quốc

Trường học thành điểm bán hàng cho khách Trung Quốc

Biến trường học thành nơi phục vụ khách Trung Quốc

Biến trường học thành nơi phục vụ khách Trung Quốc

Đảm bảo cho trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh

Đảm bảo cho trẻ em được sống và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh

Nước mắt ngày trở về

Đạt giải nhất toàn đoàn hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Khánh Hòa lần thứ V

Trao 161 suất học bỗng cho học sinh nghèo học giỏi